O3 Täydennyskoulutusohjelma

Täydennyskoulutuskohjelma ja käsikirja

Partnerit ovat kehittäneet räätälöidyn täydennyskoulutusohjelman sen varmitamiseksi, että aikuiskouluttajat ja maahanmuuttajien tukihenkilöt saavat parhaan hyödyn PAST-TIMES-projektin maahanmuuttajien tukiresursseista.  Nämä resurssit (Digitaalisen ja sosiaalisen median koulutusohjelma, sekä suullisen historian koulutusohjelma) puolesetaan auttavat maahanmuuttajien integroitumisessa uuteen isäntämaahan rakentamalla sosiaalista ja kulttuurista tietoisuutta, sekä kehittämällä perustaitoja. 

Täydennyskoulutusohjelma vahvistaa myös kouluttajien kykyä tukea senioreiden aktiivista ikääntymistä ja auttaa heitä kehittämään taitoja nuorten maahanmuuttajien  integroitumisen tukemiseksi sukupolvien välisen opetusohjelman kautta.

IO3 M1 Face-to-face training Presentation 1.1

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M1 Face-to-face training Presentation 1.2

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M1 Face-to-face training Presentation 1.3

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M1 Online training Presentation 1.1

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M1 Online training Presentation 1.2

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M1 Online training Presentation 1.3

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M1 Preparatory workshop Presentation

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M2 Face-to-face training Presentation 2.1

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M2 Face-to-face training Presentation 2.2

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M2 Face-to-face training Presentation.2.3

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M2 Online training Presentation 2.1

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M2 Online training Presentation 2.2

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M2 Preparatory workshop Presentation 2.1

Lataa

Katsele verkossa

IO3 M2 Preparatory workshop Presentation 2.2

Lataa

Katsele verkossa

IO3 MODULE1 Activity Sheet (WS, F2F & OL)

Lataa

Katsele verkossa

IO3 MODULE2 Activity Sheet (WS, F2F & OL)

Lataa

Katsele verkossa