O1 Program nauczania mediów cyfrowych i społecznościowych

Program nauczania tworzenia i zarzadzania mediami cyfrowymi i społecznościowymi

Zestaw modułów do pracy nad umiejętnościami cyfrowymi i mediami społecznościowymi oraz zarządzania nimi, które koncentrują się na wykorzystywaniu potencjału najczęściej dostępnych i używanych produktów technologicznych, takich jak smartfony, tablety itp., jako narzędzi do produkcji mediów. Kurs szkoleniowy będzie całkowicie oparty na oprogramowaniu open source do edycji wideo i audio. Powszechna dostępność tych platform technologicznych i bezpłatny dostęp do oprogramowania zagwarantują, że umiejętności opracowane podczas szkolenia będą mogły być wykorzystywane przez młodych migrantów do rejestrowania sesji audio i wideo z seniorami w celu gromadzenia opowiadanych przez nich historii, opowieści i obyczajów w opłacalny sposób. Umiejętności związane z produkcją i zarządzaniem mediami cyfrowymi i społecznymi są wysoko cenione na rynku pracy.
Program nauczania obejmie 6 modułów - dwa moduły dotyczące produkcji i edycji dźwięku na dostępnych urządzeniach mediów cyfrowych - dwa moduły zajmujące się produkcją i edycją wideo na dostępnych urządzeniach mediów cyfrowych - dwa moduły zajmujące się zarządzaniem multimediami cyfrowymi i zarządzaniem mediami społecznościowymi. Te moduły szkoleniowe skoncentrują się na wykorzystaniu najpopularniejszych urządzeń multimedialnych, takich jak smartfony, tablety itp. oraz wykorzystaniu oprogramowania open source do produkcji i postprodukcji.
Zasoby będą dostępne od czerwca 2020 r

Past Times IO1 M1 & M2 Audio Production Tutor Handbook

Pobierz

Przeglądaj online

Past Times IO1 M3 & M4 Video Production Tutor Handbook FINAL

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M1 & M2 Audio Production Learner Workbook

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M1.U1 PPT1 Sound Production

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M1.U1 PPT2 What we need for quality audio recording Sound Production

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M1.U1 PPT3 Cheap Alternatives

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M2.U1 PPT5 Introduction to AudioEditing PostProduction

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M2.U2 PPT6 Platforms for Distribution of audio content

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3 & M4 Video Production Learner Workbook

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3.U1.PPT1

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3.U1.PPT2

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3.U2.PPT1

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3.U2.PPT2

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3.U2.PPT3

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3+M4 PPT 1 Advantages of Smartphone for Video

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3+M4 PPT 2 Be clear about your idea

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3+M4 PPT 3 Important Features for Video on Smartphone

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3+M4 PPT 4 How to position yourself

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3+M4 PPT 5 Introduction to Editing Video

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3+M4 PPT 6 Audio and Video Editing

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3+M4 PPT 7 Why Audio is More Important

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M3+M4 PPT 8 We can all Produce Videos on our Smartphones

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M4.U1.PPT1

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M4.U2.PPT1

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5-M6 Digital-Social Media Management Tutor Handbook

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5.U1.PPT1

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5.U2.PPT1

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5&6 Digital & social media management Learner Workbook

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5+M6 PPT 1 Know your tools and adjust them to your needs

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5+M6 PPT 2 Potentials and limitations of social media

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5+M6 PPT 3 Social media etiquette

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5+M6 PPT 4 How to write a good post on Facebook

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5+M6 PPT 5 Self-directed learning in the internet

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5+M6 PPT 6 Cybersecurity basis

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5+M6 PPT 7 Keep your mobile device safe

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M5+M6 PPT 8 Purpose of badges

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M6.U1.PPT1

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO1 M6.U2.PPT1

Pobierz

Przeglądaj online

SDL-Past-Times IO1 M1+M2 PPT1 Comfort is Priority

Pobierz

Przeglądaj online

SDL-Past-Times IO1 M1+M2 PPT2 Preps For Audio Interview

Pobierz

Przeglądaj online

SDL-Past-Times IO1 M1+M2 PPT3 Audacity Application Software

Pobierz

Przeglądaj online

SDL-Past-Times IO1 M1+M2 PPT4 Lexis Audio Editor

Pobierz

Przeglądaj online

SDL-Past-Times IO1 M1+M2 PPT5 Using Laptop For Audio Recording

Pobierz

Przeglądaj online

SDL-Past-Times IO1 M1+M2 PPT6 Recording Audio With Smartphone

Pobierz

Przeglądaj online

SDL-Past-Times IO1 M1+M2 PPT7 Add Visuals to Your Audio

Pobierz

Przeglądaj online