O3 Program szkoleń wewnętrznych

Program szkoleń wewnętrznych i podręcznik

Partnerzy opracują specjalny szkoleniowy program doskonalenia zawodowego, aby zapewnić, że edukatorzy dorosłych i pracownicy wspierający migrantów są w pełni wyszkoleni, aby wykorzystać potencjał zasobów PAST-TIMES do wspierania młodych migrantów w budowaniu kluczowych poprzecznych, wartościowych zestawów umiejętności i wsparcia integracji młodych migrantów z ich nowym krajem goszczącym poprzez budowanie świadomości obywatelskiej, społecznej i kulturowej. Dzięki doskonaleniu zawodowemu edukatorzy dosołychi i pracownicy wspierający seniorów mogą wspierać aktywne starzenie się seniorów i pomagać im w rozwijaniu niezbędnych umiejętności i atrybutów wspierających integrację młodych migrantów poprzez międzypokoleniowy program nauczania.

Dostępne zasoby od marca 2020 r