O4 Rozwój Webquest i biblioteki

Wszyscy partnerzy opracują 2 webquestowe wyzwania , które ich zespoły integeneracyjne będą miały za zadanie ukończończyć. Wyzwania te skupią się na kwestiach związanych z kulturą, tradycją, historią lub dziedzictwem i będą dążyć do wyjaśnienia młodej grupie docelowej migracji bogactwa życia europejskiego w XX wieku.

Webquesty składają się z metodologii uczenia się opartej na wyzwaniach, która umożliwia uczniom wykorzystanie  swojej wyobraźni, kreatywnego myślenia  oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Odpowiedzi nie są wstępnie zdefiniowane i dlatego muszą zostać odkryte lub utworzone. Uczniowie muszą wykorzystać własne umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, aby znaleźć drogę do wyniku wyzwania.

Zasoby będą dostępne  od marca 2020 r

Past-Times IO4 Web Quest - Heritage INNEO

Pobierz

Przeglądaj online

Past-Times IO4 Web Quest - Tradition INNEO

Pobierz

Przeglądaj online

Web quest on immigration FINAL

Pobierz

Przeglądaj online

Web quest Media Literacy FINAL

Pobierz

Przeglądaj online

Webquest History Innoventum FINAL

Pobierz

Przeglądaj online

Webquest Tradition Innoventum FINAL

Pobierz

Przeglądaj online

Webquest-Culture-JKPeV-PAST-TIMES-final

Pobierz

Przeglądaj online

Webquest-History-JKPeV-PAST-TIMES-final

Pobierz

Przeglądaj online