Warsztaty animacji


Warsztaty będą planowane jako wydarzenia promocyjne w celu prezentacji produkcji i zarządzania mediami cyfrowymi i społecznymi oraz programów nauczania historii mówionej. wydarzenia te będą również wykorzystywane do angażowania przyszłych międzypokoleniowych zespołów szkoleniowych oraz do wprowadzania opracowanych zasobów internetowych.

Wydarzenie  zostanie zaplanowana dopiero po zakończeniu wszystkich prac rozwojowych w marcu 2020 r.

Udział w tym wydarzeniu wezmą również  edukatorzy którzy ukończyli szkolenie , aby przedstawić nowe zasoby i ramy pracy  Mozilli Badges i ich rolę w nauczaniu.

Nothing to display yet