PROGRAM HISTORII MÓWIONEJ

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Zarejestruj się

Moduł 1: Jak opracować historię ludności Europy?

0% ukończony

Moduł 2: Jak uformować te świadectwa: zwiększ swoje umiejętności osobiste

0% ukończony

Moduł 3: Techniki komunikacyjne i research’u dla historii mówionej

0% ukończony

Moduł 4: Archiwizacja i publikacja Historii mówionej

0% ukończony