O2 Program historii mówionej

Program historii mówionej i pakiet zasobów

Historia mówiona to systematyczne gromadzenie świadectw żywych ludzi na temat ich własnych doświadczeń. Historycy w końcu uznali, że codzienne wspomnienia zwykłych ludzi mają historyczne znaczenie. Jeśli nie zbieramy i nie zachowujemy tych wspomnień, tych historii, to pewnego dnia znikną one na zawsze. Ostatnie 10 lat w Europie można scharakteryzować jako prawdopodobnie najbardziej rewolucyjny okres w żywej pamięci. Popularne media mówią

PAST-TIMES opracuje indywidualny program nauczania, który będzie wspierał nagrywanie i publikowanie ustnych sesji historii w dzisiejszym świecie skoncentrowanym na mediach. Ten program będzie łączył najlepsze praktyki z ustnej perspektywy historyków z odpowiednimi wytycznymi w zakresie publikacji i archiwizacji mediów cyfrowych i społecznościowych.

Zasoby będą dostępne od czerwca 2020 r