O4 Rozwój Webquest i biblioteki

Wszyscy partnerzy opracują 2 webquestowe wyzwania , które ich zespoły integeneracyjne będą miały za zadanie ukończończyć. Wyzwania te skupią się na kwestiach związanych z kulturą, tradycją, historią lub dziedzictwem i będą dążyć do wyjaśnienia młodej grupie docelowej migracji bogactwa życia europejskiego w XX wieku.

Webquesty składają się z metodologii uczenia się opartej na wyzwaniach, która umożliwia uczniom wykorzystanie  swojej wyobraźni, kreatywnego myślenia  oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Odpowiedzi nie są wstępnie zdefiniowane i dlatego muszą zostać odkryte lub utworzone. Uczniowie muszą wykorzystać własne umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, aby znaleźć drogę do wyniku wyzwania.

Zasoby będą dostępne  od marca 2020 r

Webquest - Odkrywanie Tradycji Rodzinnych!

Pobierz

Przeglądaj online

Webquest - Śladami dziedzictwa kulturowego

Pobierz

Przeglądaj online